Hvad laver Statsrevisorerne?

Statsrevisorerne overvåger, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at forvaltningen er så effektiv som muligt.

En central opgave for Statsrevisorerne er at revidere statens regnskaber. Det står i grundloven. Ved revisionen vurderer de, om regnskabet er rigtigt, og om staten har brugt pengene så effektivt som muligt til de formål, som Folketinget har besluttet.

Rigsrevisionen bistår Statsrevisorerne med revisionen af statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger og reviderer, mens Statsrevisorerne forholder sig politisk til undersøgelserne. Statsrevisorerne indstiller til Folketinget, om statsregnskabet kan godkendes.

Statsrevisorerne udtaler også kritik af ministrenes embedsførelse, når en revisionsundersøgelse berettiger til det. Når de udtaler kritik, bestræber Statsrevisorerne sig på at være enige, selv om de er udpeget af forskellige partier.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.