Hvad er forskellen på et borgerforslag et beslutningsforslag og et lovforslag?

Borgerforslag er et politisk initiativ, som en borger og mindst 3 medstillere samler støtte til. Beslutningsforslag og lovforslag skal fremsættes i Folketinget af et eller flere folketingsmedlemmer eller en minister. Et lovforslag bliver til en lov, når det er vedtaget.

Borgerforslag er et forslag, som en borger og mindst 3 medstillere (som alle har stemmeret til folketingsvalg) stiller. Hvis 50.000 personer (med stemmeret til folketingsvalg) støtter forslaget og det overholder reglerne for borgerforslag, overgår det til Folketinget. Her vil det blive korrekturlæst og sat ind i en skabelon for beslutningsforslag, som de ser ud i Folketinget.

Beslutningsforslag behandles to gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, bliver det ikke direkte til en gældende lov. Men ministeren på det pågældende område vil som regel føre beslutningen ud i livet, da den jo er vedtaget af et flertal i Folketinget. Et beslutningsforslag indeholder et klart formuleret (politisk) forslag og et pålæg eller en opfordring til regeringen om at fremsætte et lovforslag, der udmønter forslaget.

Lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis et lovforslag vedtages, bliver det til en gældende lov, når dronningen og ministeren på området har underskrevet loven, og den er offentliggjort på www.lovtidende.dk.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.