Finansloven - Hvordan bliver den vedtaget?

Finanslovsforslaget for det kommende finansår bliver normalt fremsat i august og skal vedtages inden årets udgang.

Finansministeren koordinerer arbejdet med finanslovsforslaget på regeringens vegne og forelægger regeringens finanslovsforslag for Folketinget.

Forslaget til finansloven for det kommende kalenderår skal regeringen fremsætte senest den 1. september. Det står i § 45 i grundloven. Den første og overordnede finanslovsdebat i Folketingssalen foregår i september.

I det nye folketingsår, der starter i oktober, bliver finanslovsforslaget fremsat igen og skal gennem de normale 3 behandlinger, som alle lovforslag skal gennemgå. Parallelt med folketingsarbejdet foregår der politiske forhandlinger om finansloven mellem regeringen og partierne.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.