Hvordan finder jeg dokumenter fra før 1997-98?

Dokumenterne før 1997-98 findes ikke elektronisk, men i de trykte udgaver af Folketingstidende.

Folketingets hjemmeside indeholder kun dokumenter i fuld tekst fra 1997-98. Skal du bruge dokumenter fra før da, f.eks. bemærkninger til lovforslag, skal du have fat i den trykte udgave af Folketingstidende eller Rigsdagstidende. Dokumenter fra 1985-86 ligger ikke i fuld tekst, men kan søges frem på titel og resumé.

Indholdet af parlamentariske dokumenter på ft.dk fordeler sig således:

2004-05 og frem
Alt ligger digitalt 
2003-04 – 1997-98 (1. samling)  Stort antal fuldtekstdokumenter
1996-97 – 1990-91 (2. samling)
Nogle fuldtekstdokumenter, primært dokumenter produceret af Folketinget
1990-91 (1. samling) – 1985-86
Ingen fuldtekstdokumenter – kun metadata

 

I perioden fra 1985-86 ligger de fleste lovforslag og beslutningsforslag med bemærkninger og betænkninger i databasen Retsinformation (i delbasen over lov- og beslutningsforslag).

Den trykte udgave af Folketingstidende og Rigsdagstidende findes på de større folkebibliotekers læsesale, på universitetsbibliotekerne og på Det Administrative Bibliotek.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.