Finansloven - Hvor foregår finanslovsforhandlingerne?

Finanslovsforhandlingerne foregår både i Folketinget og i Finansministeriet.

Finanslovsforslaget skal ligesom alle andre lovforslag igennem tre behandlinger i Folketinget, inden det kan blive endeligt vedtaget. Imellem disse tre behandlinger bliver forslaget også behandlet af Folketingets forskellige fagudvalg. Især Finansudvalget spiller en vigtig rolle som det centrale udvalg i denne proces.

Sideløbende med behandlingen i Folketinget inviterer finansministeren Folketingets partier til forhandlinger om en politisk aftale om finansloven. Disse forhandlinger munder som regel ud i flere enkeltstående aftaler mellem regeringen og et eller flere af Folketingets partier.

Det er Folketingets opgave at indarbejde disse aftaler som ændringer til det fremsatte finanslovsforslag. I nogle tilfælde er man efterfølgende nødt til udarbejde selvstændige lovforslag, som også skal igennem tre behandlinger i Folketinget.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.