Socialdemokratiet,
Yildiz Akdogan - Fotograf Steen Brogaard

Yildiz Akdogan (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4017
Mobil:
+45 6162 3216
E-mailadresse:

Yildiz Akdogan, født 29. april 1973 i Tyrkiet, datter af selvstændig Halil Akdogan og selvstændig Hanim Akdogan. Gift med Jonas Holm. Parret har datteren Ayda Sofia.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 21. oktober 2014.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Brønshøjkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Husumkredsen fra 2004 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Psykiatriordfører fra 2015 og it-ordfører 2009-2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, 2006.
Sproglig student, Esbjerg Statsskole, fra 1990 til 1993.
Rørskjær Skole, Esbjerg, fra 1983 til 1990.

Projektleder, Dansk Kommunikation, 2013.
Konsulent, projektet Den demokratiske Skole, 2013.
Politisk konsulent, Dansk Erhverv, 2007.
Underviser, Krogerup Højskole, 2007.
Assistent, Dansk Industri, fra 2004 til 2006.
Journalist og webredaktør, Politiken, HABER, fra 2003 til 2004.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet 2004-2006. Medlem af hovedbestyrelsen for Europabevægelsen 2005-2013. Medlem af bestyrelsen for Humanity in Action Denmark 2009-2014. Formand for foreningen LIVa fra 2012. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2013-2014. Medlem af hovedbestyrelsen for Børns Vilkår fra 2013. Medlem af bestyrelsen for Metroselskabet I/S 2014-2015.


Publikationer
Debattør omkring emnerne EU og Tyrkiet, nydanske kvinder og deltagelsesdemokrati, ligestilling og mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Freelancejournalist og klummeskribent for den dansk-tyrkiske avis HABER. Bidragyder til debatserien »Verden i forandring« med artiklen »Drømmen om at blive en europæisk stat – Tyrkiet og EU«, 2005. Artiklen »Kvinderettighederne i Tyrkiet, set i lyset af EU-processen« på kvinfo.dk. Klummeskribent på Berlingske Tidende. Debattør på TV 2 Lorry.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem, bostedet Kærbygård.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]