Alternativet,
Ulla Sandbæk - Fotograf Steen Brogaard

Ulla Sandbæk (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

MF

Ellegårdsvej 25, st. th
2820 Gentofte

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4806
Mobil:
+45 6162 4657
E-mailadresse:

Ulla Margrethe Sandbæk, født 1. april 1943 i Viborg, datter af provst Harald Sandbæk og Esther Kathrine Sandbæk.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen .


Parlamentarisk karriere
Udviklingsordfører, handicapordfører og kirkeordfører. Medlem af Europa-Parlamentet 1989-2004, for Folkebevægelsen mod EU 1989-1994 og for JuniBevægelsen 1995-2004.


Uddannelse og erhverv
Lærer i art of living, Bad Antogast, Tyskland, 2005.
Cand.Theol., Københavns Universitet, fra 1963 til 1971.

Sognepræst, Birkerød Pastorat, fra 1974 til 2004.
Sognepræst, Filips Kirke, København, fra 1971 til 1974.


Publikationer
Har skrevet »Fra det mindste til det største - prædikensamling«, 1985, »Min fars hus har mange boliger - prædikensamling«, 1988 og »Kig bag kulissen«, 1999.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71
Kirkeudvalget
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
Europarådet

Aktuelle ordførerskaber

Handicapordfører
Kirkeordfører
Udviklingsordfører
Ordfører vedr. § 71-tilsynet

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

IAVI (International Aids Vaccine Initiative), studierejse til Uganda og Kenya fra den 12. april til den 15. april 2016 for at studere aidsvaccine i forbindelse med arbejdet i Folketingets tværpolitiske gruppe for Kvinders reproduktive Sundhed og Rettigheder.
EPF (European Parliamentary Forum on Population and Development), studierejse til Filippinerne fra den 20. til den-26. august 2016.
EPFs Executive Committee møde i Geneve fra den 18. til den 20. september 2016.
UPF (Universal Peace Federation) World Summit i Seoul, Korea fra den 31. januar til den 5. februar 2017.
EPF Executive Committee møde og konference i Rom fra den 4. til den 6. maj 2017.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.01.2018]