Alternativet,
Uffe Elbaek - Fotograf Steen Brogaard

Uffe Elbæk (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

Fhv. minister

Alhambravej 22, 2. tv.
1826 Frederiksberg C

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5721
Mobil:
+45 6162 5078
E-mailadresse:

Uffe Elbæk, født 15. juni 1954 i Ry.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Københavns Storkreds fra 13. marts 2015.
Folketingsmedlem for Uden for folketingsgrupperne i Københavns Storkreds fra 17. september 2013 til 12. marts 2015.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Københavns Storkreds fra 15. september 2011 til 16. september 2013.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2015.
Kandidat for Radikale Venstre i Sundbyvesterkredsen fra 2009 til 2013.


Parlamentarisk karriere
Kulturminister fra 3. oktober 2011 til 6. december 2012.
Initiativtager til Alternativet og politisk leder fra 2013.


Uddannelse og erhverv
Journalistisk tillægsuddannelse, Danmarks Journalisthøjskole, 1987.
Socialpædagog, Peter Sabroe Seminariet, 1982.
Studentereksamen, Aalborg Katedralskole, 1975.

Grundlægger af strategifirmaet Change the Game, 2010.
Direktør, World Outgames, fra 2007 til 2009.
Grundlægger og rektor, KaosPiloterne, fra 1991 til 2006.
Grundlægger og leder, Frontløberne, fra 1982 til 1991.
Journalist og klummeskribent, Dagbladet Information, Månedsmagasinet Press, Weekendavisen, Berlingske Tidende, Ugebrevet Mandag Morgen, Dagbladet Dagen, Morgenavisen Jyllands-Posten.


Tillidshverv
Nationalt: Medlem af bestyrelsen for Odin Teatret 1995-1998. Formand for bestyrelsen for Kulturministeriets Udviklingsfond 1998-2001. Medlem af bestyrelsen for Bartholin International Ballet Seminar 2000-2011. Medlem af bestyrelsen for Aarhus Festuge 2001-2006. Medlem af repræsentantskabet for Nordatlantens Brygge 2001-2011. Medlem af rådgivningsgruppen for Kulturnet Danmark 2002-2005. Medlem af Danmarks Turistråds tænketank, Visionariet, 2003. Jurymedlem og medlem af INDEX 2005 Executive Lounge 2003-2005. Medlem af Kunstrådets repræsentantskab 2005-2009. Medlem af Kunstfondens repræsentantskab 2005-2009. Medlem af Advisory Board for forskningsprojektet Art, Competence and Competitiveness in the Danish experience economy, Copenhagen Business School fra 2006. Medlem af bestyrelsen for Den Jyske Opera 2006-2010. Medlem af bestyrelsen for Granhøj Dans 2007-2010. Medlem af bestyrelsen for Akademiet for Utæmmet Kreativitet 2008-2011. Medlem af Inspirationsgruppen for Erhvervs- og Byggestyrelsens koncernprojekt Fremtidens iværksætterpolitik 2009-2011. Formand for bestyrelsen for CCAF – Copenhagen Contemporary Art Festival 2011. Medlem af bestyrelsen for De Danske Kongers Kronologiske Samling 2011-2012. Internationalt: Medlem af bestyrelsen for The Chaordic Commons, USA 2001-2004. Medlem af Bridging Europe Advisory Council 2002-2004. Medlem af New Academy Review Supervisory Board, UK 2002-2005. Akademisk Rådgiver for HKICC Lee Shau Kee School of Creativity (HKSC), Hongkong fra 2006. Medlem af DEG expert panel for Developing Entrepreneurial Graduates, UK 2007-2008. Honorable Advisor ved the Inter-Cultural Creative Education Observatory (ICEO), Hongkong 2008. Medlem af the Curry Stone Fellowship 2008. Social Innovator in Residence, Center for Social Innovation, Toronto 2009. Medlem af bestyrelsen for Det Danske Hus i Palæstina 2013-2014.


Publikationer
Har skrevet »KaosPilot – en personlig beretning om en skole, en uddannelse og et miljø«, 1998, »KaosPilot fra A til Z«, 2001 og 2006, »KaosPilot A–Z« (engelsk udgave), 2003, og »Ledelse på kanten«, 2010. Har bidraget til »Kulturliv – en håndbog«, 1991, »Fra idé til projekt - Håndbog om Kulturprojekter«, 1998, »Kompetence Guldet«, 2000, »Opbrud på midten«, 2002, »Den Store Danske Encyklopædi«, 2002, og »Robustness« af Mika Aaltonen, 2010.


Udmærkelser
Carl Bros Inspirationspris 2000. Map of Creativity 2001. Ridder af Dannebrogordenen 2001. Den regionale Janteknuserpris 2002.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Moderator for kulturnetværk under konsulentfirmaet Samuelsen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [09.01.2018]