Socialdemokratiet,
Troels Ravn, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Troels Ravn (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Skoleleder

Dalgårdsvej 124
6600 Vejen

Mobil:
+45 6162 4783
E-mailadresse:

Troels Ravn, født 2. august 1961 i Bryrup, søn af forsikringsassurandør Svend Ravn og husmoder Annelise Ravn. Gift med Gitte Heise Ravn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 12. januar 2016.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ribe Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 29. oktober 2008 til 20. november 2008 (stedfortræder for Lise von Seelen).
Kandidat for Socialdemokratiet i Vejenkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Grindstedkredsen fra 2003 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Kulturordfører og medieordfører 2014-2015 og børne- og undervisningsordfører 2011-2014. Formand for Socila- og Indenrigsudvalget fra 2016 og formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-2015. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Kulturudvalget, Ligestillingsudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-2015. Formand for Sydslesvigudvalget 2014-2015. Tilsynsførende for Folketingets Bibliotek 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Læreruddannet, Ribe Statsseminarium, 1985.

Skoleinspektør, Gesten Skole, Vejen Kommune, fra 2000 til 2011.
Viceskoleinspektør, Lindknud Skole, Brørup Kommune, fra 1998 til 2000.
Lærer, Vejen Kommune, fra 1985 til 1998.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Vejen Kommune 2002-2005 og igen 2010-2011, formand for sundhedsudvalget og kultur- og fritidsudvalget.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af lokaludvalget i Arbejdernes Landsbank, Kolding.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra tjenestemandsstilling i Vejen kommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [24.05.2018]