Socialistisk Folkeparti,
Trine Torp - Fotograf Steen Brogaard

Trine Torp (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Psykolog

Vinderød Skov 71
3300 Frederiksværk

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4415
Mobil:
+45 6162 4594
E-mailadresse:

Trine Schøning Torp, født 18. februar 1970 i Glostrup. Gift. Har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Fredensborgkredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Frederikssundkredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Egedalkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Psykiatriordfører, socialordfører, familieordfører, ligestillingsordfører, ordfører vedr. fødevarer, landbrug, fiskeri, dyrevelfærdsordfører, miljøordfører, naturordfører og kirkeordfører.


Uddannelse og erhverv
Lektorgodkendt til professionsuddannelser, 2011.
Autorisation fra Psykolognævnet, 2005.
Cand.psyk., Københavns Universitet, fra 1990 til 2000.
Studentereksamen, Albertslund Amtsgymnasium, fra 1985 til 1988.
Afsluttet folkeskolen, Teglmoseskolen, Albertslund, 1985.

Underviser, lektor, Professionshøjskolen Metropol, fra 2008 til 2015.
Psykolog, Børne- og Familieafdelingen Hundested Kommune, senere Halsnæs Kommune, fra 2004 til 2008.
Psykolog, Rådgivningscentret i Karlebo Kommune, fra 2002 til 2004.
Psykolog, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune, fra 2000 til 2002.
Sagsbehandler, BUPL, 1999.
Bomedarbejder, Settlementet Askovgården, fra 1994 til 1996.
Diverse studiejobs som handicapmedhjælper og pædagogmedhjælper, fra 1988 til 1993.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Halsnæs Kommune 2009-2015, formand for udvalget for familie og børn 2009-2013. Medlem af Socialistisk Folkepartis landsledelse fra 2012.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Færøudvalget
Kirkeudvalget
Ligestillingsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget

Stedfortræder i
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Aktuelle ordførerskaber

Dyrevelfærdsordfører
Familieordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Kirkeordfører
Landbrugsordfører
Ligestillingsordfører
Miljøordfører
Naturordfører
Psykiatriordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Gaver fra indenlandske givere

2 partoutbilletter til Smukfest 2015. Givet af Smukfest.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Bevilget orlov fra tidligere arbejdsgiver, Professionshøjskolen Metropol, i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. juli 2019.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]