Alternativet,
Torsten Gejl - Fotograf Steen Brogaard

Torsten Gejl (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

MF

Kastrupvej 21, Kastrup
8544 Mørke

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4801
Mobil:
+45 6162 4651
E-mailadresse:

Torsten Gejl, født 30. januar 1964 i Aarhus, søn af Ib Gejl og Anni Gejl. Samlevende med Kristine. Parret har børnene Thor og Trude.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Nordjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2015.


Uddannelse og erhverv
KaosPilot, KaosPiloterne, Aarhus, fra 1990 til 1993.
Journalistkursus AJOUR, Frontløberne, Aarhus, fra 1988 til 1989.

Direktør, OCN Danmark, Aarhus, fra 2005 til 2015.
Selvstændig, Proventor, Aarhus og Djursland, fra 1998 til 2006.
Leder, Frontløberne, Aarhus, fra 1994 til 1998.


Tillidshverv
Ansvarlig for Alternativets arbejde mod skifergasboringer i Nordjylland fra 2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Undervisningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører
Kommunalordfører
Socialordfører
Cannabisordfører
Ungeordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Ejer af virksomheden OCN Danmark, der validerer uformel læring. I løbet af efteråret overdrages ledelsen til driftschefen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]