Socialdemokratiet,
Torben Hansen - Fotograf Steen Brogaard

Torben Hansen (S)

Fhv. medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Faglærer

Torben Hansen, født 11. september 1965 i Randers, søn af murerarbejdsmand Finn Hansen og montrice Solvejg Hansen. Gift med Anne Marie Baadsgaard. Parret har tre børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Århus Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Randers Nordkredsen fra 2007 til 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Randerskredsen fra 1999 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Miljøordfører 2014-2015, 2011-2013, 2006-2009 og 2004-2005, arbejdsmarkedsordfører 2009-2011 og energiordfører 2005-2006. Tidligere medlem af Miljøudvalget, Kommunaludvalget, Færøudvalget, Grønlandsudvalget og Udvalget for Forretningsordenen. Næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2011-2013.


Uddannelse og erhverv
Folkeskolelærer, Skive Seminarium, 1989.
Matematisk student, Randers Statsskole, 1984.
Hobrovejens Skole, Randers.

Faglærer, Randers Tekniske Skole, fra 1989 til 2001.


Tillidshverv
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Randers 1983-1986. Kredsformand for Socialdemokratiet i Randerskredsen 1989-1994. Medlem af byrådet i Randers Kommune 1994-2001, 1. viceborgmester 1998-2001, gruppeformand og politisk ordfører for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Formand for bestyrelsen for Jydsk Pædagogseminarium 2000-2007. Medlem af lokalrådet for Arbejdernes Landsbank, Randers fra 2007. Medlem af repræsentantskabet for ELRO 2008-2013 og ELRO-fonden fra 2013. Næstformand for AOF Danmark fra 2011. Medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen fra 2013.


Biografien opdateres ikke længere fra 19. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]