Socialdemokratiet,
Thomas Jensen - Fotograf Steen Brogaard

Thomas Jensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Ba scient.pol.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4033
E-mailadresse:

Thomas Jensen, født 19. oktober 1970 i Århus, søn af pensioneret landmand Jens Jensen og pensioneret sygeplejeske Ruth Jensen. Gift med overlæge Anja Toft. Har to børn og et bonusbarn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Silkeborg Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Silkeborgkredsen fra 2005 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Erhvervsordfører. Europaordfører 2015-2016, erhvervsordfører 2014-2015, skatteordfører 2011-2014, boligordfører 2008-2011. Formand for Skatteudvalget fra 2015. Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.


Uddannelse og erhverv
Ba scient.pol., Københavns Universitet, 2005.
Student, Silkeborg Amtsgymnasium, 1990.
Folkeskolens afgangsprøve, Bjergsnæs Idrætsefterskole, 1987.
Folkeskole 8.-9. klasse, Fårvang Skole, fra 1984 til 1986.
Folkeskole 1.-7. klasse, Voel Skole, fra 1977 til 1984.

Ansat i LO Danmark, fra 2004 til 2007.
Studentermedhjælp, Socialdemokratiet, fra 2002 til 2004.
Forskellige ufaglærte job inden for rengøring og restaurationsbranchen.


Tillidshverv
Formand for Frit Forum 2002-2003. Medlem af Nordisk Investeringsbanks kontrolkomite 2012-2014. Medlem af Nationalbankens repræsentantskab 2014-2015. Medlem af Skatterådet fra 2015.


Publikationer
Redaktør af »Nye vinde, nye veje - Udfordringer og visioner for Socialdemokraterne i en stormfuld tid«, Samfundslitteratur, 2002.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]