Dansk Folkeparti,
Susanne Eilersen - Fotograf Steen Brogaard

Susanne Eilersen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Lunddalvej 3, Erritsø
7000 Fredercia

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5150
Mobil:
+45 6162 4525
E-mailadresse:

Susanne Eilersen, født 24. august 1964 i Grenaa. Samlevende med Per Skjøtt. Parret har børnene Thomas, født i 1985, Kristian, født i 1991 og Anders, født i 1997, og børnebørnene Oliver, født i 2012, og Emilia, født i 2014.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 10. marts 2015 til 27. maj 2015 (stedfortræder for Anita Christensen).
Kandidat for Dansk Folkeparti i Esbjergkredsen fra 2014.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Koldingkredsen fra 2010 til 2014.


Parlamentarisk karriere
Beredskabsordfører og kommunalordfører. Medlem af Retsudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer og Udvalget til Valgs Prøvelse.


Uddannelse og erhverv
Merkonom i regnskab, Grenaa Handelsskole og IBC Fredericia, 1997.
Handelselev, Skoringen, Grenaa, 1985.
EFG, handel og kontor, Grenaa Handelsskole, 1982.
Folkeskolens afgangsprøve, Søndre Skole Grenaa, 1980.

Regnskabsassistent, Trinity Hotel og Konferencecenter i Snoghøj, fra 2001 til 2014.
Regnskabsassistent, HG Stanseforme, Kolding, fra 1999 til 2001.
Regnskabsassistent, Fredericia Skibsværft, fra 1997 til 1999.
Regnskabsassistent, Opel Grenaa og Trykkeri Grenaa, fra 1986 til 1996.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkeparti fra 2004. Medlem af byrådet i Fredericia Kommune fra 2010, formand for sundhedsudvalget 2010-2013, 1. viceborgmester fra 2014, formand for børne- og uddannelsesudvalget fra 2014. Medlem af regionsrådet i Syddanmark 2014-2015. Medlem af Danske Regioner fra 2014.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [12.02.2018]