Socialistisk Folkeparti,
Steen Gade - Fotograf Steen Brogaard

Steen Gade (SF)

Fhv. medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Forhenværende MF

Steen Gade, født 9. april 1945 i Troldhede, søn af overlærer Ejnar Steensgaard Gade og husmoder Astrid Gade.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Viborg Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Fyns Amtskreds fra 21. september 1994 til 28. maj 1999.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Ringkøbing Amtskreds fra 8. december 1981 til 21. september 1994.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Silkeborg Sydkredsen fra 2010.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Skivekredsen fra 2005 til 2010.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Odense Østkredsen fra 1994 til 1999.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Herningkredsen fra 1977 til 1994.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Skjernkredsen fra 1975 til 1977.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Odense Sydkredsen fra 1973 til 1975.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Middelfartkredsen fra 1971 til 1973.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 28. januar 2014 til 7. oktober 2014.
Formand for Klima- Energi- og Bygningsudvalget 2011-2015, Miljø- og Planlægningsudvalget 2007-2011 og 1994-1999 og Udenrigsudvalget 2005-2007. Medlem af Europaudvalget 1982-1997. Formand for Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe 1991-1997, næstformand 1990.


Uddannelse og erhverv
Lærer, Herning Seminarium, 1969.
Student, Thisted Gymnasium, 1964.
Folke- og mellemskolen, Thisted Borgerskole, fra 1952 til 1961.

Direktør, Miljøstyrelsen, fra 1999 til 2003.
Konsulent, Socialistisk Folkeoplysningsforbund, fra 1979 til 1981.
Folkeskolelærer, fra 1969 til 1979.


Tillidshverv
Formand for Socialistisk Folkeparti i Odense 1971-1974. Medlem af Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse 1972-1974 og 1978-1999, af forretningsudvalget 1982-1984 og 1991-1997 og af landsledelsen fra 2007. Medlem af bestyrelsen for Minavisen og for Socialistisk Dagblad 1975-1981, formand 1980-1981. Formand for forlaget Socialistiske Perspektiver 1982-1985. Formand for Socialistisk Folkeoplysningsforbund 1982-1989. Medlem af repræsentantskabet for Mellemfolkeligt Samvirke fra 1982-2005. Initiativtager til organisationen Nyt Europa og formand fra 1998. Medlem af bestyrelsen for Det Europæiske Miljøagentur 1999-2003, vicepræsident 2001-2003. Medlem af Nordisk Råds Miljøpriskomité 1999-2003. Medlem af Mellemfolkeligt Samvirkes styrelse 2004-2005. Formand for Dansk Energis Energisparepulje 2004-2011. Medlem af repræsentantskabet for CARE fra 2005. Præsident for Globe Europe fra 2007.


Publikationer
Medforfatter til »Europas fremtid – ved dæmonernes port« sammen med Ove Fich, Peter Duetoft og Carl Otto Brix, 1994. Har skrevet »Gades Europa«, 2004, samt avisartikler og bidrag i antologier om miljø- og udenrigspolitik.


Biografien opdateres ikke længere fra 20. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]