Socialdemokratiet,
Simon Kollerup - Fotograf Steen Brogaard

Simon Kollerup (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Konsulent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4020
Mobil:
+45 6162 5193
E-mailadresse:

Simon Kollerup, født 20. maj 1986, søn af 3F-regionskonsulent Karsten Kollerup og social- og sundhedshjælper Ulla Mortensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Thistedkredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Landbrugsordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører og fiskeriordfører fra 2015. Tidligere miljøordfører og kommunalordfører. Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, Forsvarsudvalget, Retsudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 2009 til 2011.
BSc.pol., Københavns Universitet, fra 2006 til 2009.
Gymnasial uddannelse, Thisted Gymnasium og HF-kursus, fra 2002 til 2005.

Konsulent, overborgmester Frank Jensens sekretariat, fra 2010 til 2011.
Pressechef, Socialdemokratiet i København, 2009.
Studentermedhjælper, Udenrigsministeriet, fra 2008 til 2010.
Omviser, De Kongelige Repræsentationslokaler, fra 2007 til 2008.


Tillidshverv
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Thy/Mors 2002-2005. Medlem af bestyrelsen for Frit Forum København 2007-2008, næstformand 2008-2009, formand 2009-2010. Formand for Ungdomsringen fra 2014. Hovedbestyrelsesmedlem i Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE fra 2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Forsvarsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Retsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Dyrevelfærdsordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Landbrugsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Bestyrelsesformand for Ungdomsringen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]