Enhedslisten,
Soren Sondergaard - Fotograf Steen Brogaard

Søren Søndergaard (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Metalarbejder, faglærer

Vadgårdsvej 133
2860 Søborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5004
Tlf. privat:
+45 4045 3849
Mobil:
+45 6162 4542

Søren Bo Søndergaard, født 16. august 1955 i Kyndby, søn af maskinmester Ernst Søndergaard og kontorassistent Birthe Søndergaard.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Københavns Amtskreds fra 21. september 1994 til 8. februar 2005.
Kandidat for Enhedslisten i Gladsaxekredsen fra 2014.
Kandidat for Enhedslisten i Gladsaxekredsen fra 1993 til 2005.
Kandidat for Enhedslisten i Bornholms Amtskreds fra 1990 til 1993.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU 2007-2014.


Uddannelse og erhverv
Svejser og skibsbygger, Lærlingeskolen på B&W Skibsværft, 1975.
Hf-eksamen, Gentofte Statsskole, fra 1972 til 1974.
Realeksamen, Tjørnegårdsskolen, fra 1962 til 1972.

Faglærer, AMU-København, fra 1988 til 1994.
Sekretær, Socialistisk Arbejderparti, fra 1983 til 1988.
Aftjent værnepligt, Bornholms Værn, fra 1977 til 1978.
Metalarbejder, B&W Skibsværft, fra 1975 til 1983.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Gladsaxe Kommune 2006-2007.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Forsvarsudvalget
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Kulturudvalget
OSCEs Parlamentariske Forsamling
Retsudvalget
Europaudvalgets Underudvalg
Det Udenrigspolitiske Nævn
Udenrigsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

EU-ordfører
Idrætsordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Udenrigsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [23.05.2018]