Venstre,
Søren Pind - Fotograf Steen Brogaard

Søren Pind (V)

Fhv. medlem af Folketinget, Venstre

Fhv. minister

Søren Pind, født 20. november 1969 i Herning, søn af tandlæge Torben Pind og fysioterapeut Jytte Pind.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Storkreds fra 13. november 2007 til 3. maj 2018.
Folketingsmedlem for Venstre i Østre Storkreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Bornholms Amtskreds fra 26. maj 1997 til 1. juni 1997.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Bornholms Amtskreds fra 13. december 1994 til 19. december 1994.
Kandidat for Venstre i Østerbrokredsen fra 2002.
Kandidat for Venstre i Rønnekredsen fra 1991 til 1998.
Kandidat for Venstre i Aakirkebykredsen fra 1991 til 1998.


Parlamentarisk karriere
Uddannelses- og forskningsminister fra 28. november 2016 til 2. maj 2018.
Justitsminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.
Minister for flygtninge, indvandrere og integration og minister for udviklingsbistand fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011.
Minister for udviklingsbistand fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., Københavns Universitet, 1997.
Student, Bornholms Amtsgymnasium, 1988.

Ekstern lektor i forfatningsret, Københavns Universitet, fra 2008 til 2010.
Kontaktdirektør, Propeople, fra 2008 til 2010.
Manuduktør i statsret, Københavns Universitet, fra 1999 til 2009.
Projektleder, Waterfront Communications, fra 1997 til 1998.


Tillidshverv
Medlem af Venstres Ungdoms landsstyrelse 1986-1988 og 1989-1991, medlem af forretningsudvalget 1989-1991. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1994-2008, borgmester for bygge- og teknikforvaltningen 1998-2006. Formand for Københavns Boligkommission 1998-2006. Formand for Vejnavnenævnet og for Det Grønne Råd 1998-2006. Medlem af Det Særlige Bygningssyn 1999-2003. Medlem af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 2000-2002. Generalkonsul for KulturBornholm 2002. Medlem af bestyrelsen for Københavns Havn A/S, for udviklingsselskabet Prøvestenen og for Vestskovudvalget 2002-2006. Næstformand for Københavns Energi A/S 2006-2007. Medlem af bestyrelsen for Nordicom 2008-2010.


Publikationer
Har bl.a. udgivet »Friheden duer til alt godt«, 2002, »Kære Søren - en brevveksling om det nye Danmarks kurs« med Søren Krarup, 2003, »Lise Nørgaard - et portræt«, 2005, og »Fra i dag - Aznavour på dansk« cd udgivet sammen med Pelle Voigt, 2004.


Biografien opdateres ikke længere fra 3. maj 2018.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [22.05.2018]