Enhedslisten,
Soren Egge Rasmussen - Fotograf Steen Brogaard

Søren Egge Rasmussen (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Tømrer, økologisk landmand

Hjortshøj Møllevej 162
8530 Hjortshøj

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5018
Mobil:
+45 6162 4543

Søren Egge Rasmussen, født 2. juli 1961 i Fussingø Vandmølle, søn af skovfoged Roald Rasmussen og laborant Ingrid Rasmussen. Kæreste med Ina Marie Graneberg.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Enhedslisten i Århus Amtskreds fra 21. marts 2006 til 18. april 2006.
Midlertidigt folketingsmedlem for Enhedslisten i Århus Amtskreds fra 12. december 2005 til 18. december 2005.
Midlertidigt folketingsmedlem for Enhedslisten i Århus Amtskreds fra 23. maj 2002 til 30. maj 2002.
Kandidat for Enhedslisten i Århus Nordkredsen fra 2001.


Parlamentarisk karriere
Energiordfører, fødevareordfører, fiskeriordfører, telekommunikationsordfører og boligordfører.


Uddannelse og erhverv
Driftlederuddannelse (grønt bevis), Den Økologiske Landbrugsskole, Kalø, 2005.
Økologisk landmand, Den Økologiske Landbrugsskole, Store Vildmose, fra 1999 til 2002.
Tømrer, Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning, fra 1987 til 1990.
Student, Randers Statsskole, fra 1979 til 1981.

Sekretær, Enhedslisten, Christiansborg, fra 2009 til 2010.
Landmand, fra 1999 til 2010.
Tømrer, fra 1987 til 1999.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Århus Kommune for Enhedslisten 1994-2001, medlem af teknisk udvalg 1994-2001, formand 1998-2001, medlem af udvalget for fast ejendom og grønne områder 1994-1997 og udvalget for kommunale driftsvirksomheder i 1998-2001. Medlem af bestyrelsen for NRGi 2000-2015, formand 2010-2015. Medlem af repræsentantskabet for NRGi fra 2000. Medlem af bestyrelsen for Gudenaacentralen 2002-2006. Næstformand for Midtjyske Net 2006-2012. Medlem af bestyrelsen for N1 2006-2012. Medlem af bestyrelsen for Lejerbo Århus fra 2007. Medlem af bestyrelsen for ELCON 2008-2015. Medlem af repræsentantskabet for Merkur fra 2009. Formand for bestyrelsen for Havvind Århus Bugt 2010-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Boligordfører
Energiordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Telekommunikationsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Organisationsbestyrelsen Lejerbo Århus.

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Repræsentantskabsmedlem NRGI amba.

Selskabsinteresser

Andele i Den almennyttige Andelskasse Merkur.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]