Alternativet,
Rene Gade - Fotograf Steen Brogaard

René Gade (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4805
Mobil:
+45 6162 4656
E-mailadresse:

René Gade Mikkelsen, født 31. januar 1982 i Silkeborg, søn af Peter Mikkelsen og Winny Gade. Gift med Sofie Gade Billeskov. Parret har børnene Seier og Asger.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Vestjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i Silkeborgkredsen fra 2015.


Parlamentarisk karriere
Skatteordfører, digitale frihedsrettighedsordfører og it-ordfører, erhvervsordfører, forbrugerordfører og iværksætterordfører


Uddannelse og erhverv
Kandidatstuderende i film- og medievidenskab, Københavns Universitet, fra 2005 til 2007.
Bachelor i dansk og medievidenskab, Aarhus Universitet, fra 2001 til 2005.

Account director, Creuna Danmark, fra 2014 til 2015.
Kunde- og salgsdirektør, TM Partner A/S, fra 2013 til 2014.
Kommunikationschef, Silkeborg IF Invest A/S, fra 2011 til 2012.
Iværksætter og kommunikationsrådgiver, Dribling, Kommunikationspartiet, Pressesystemet og Renegade Leadership, fra 2006 til 2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget til Valgs Prøvelse

Aktuelle ordførerskaber

Digitale frihedsrettighedsordfører
Erhvervsordfører
Forbrugerordfører
It-ordfører
Iværksætterordfører
Skatteordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]