Dansk Folkeparti,
Rene Christensen - Fotograf Steen Brogaard

René Christensen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Systofte Skolevej 2 B, Systofte
4800 Nykøbing Falster

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5122
E-mailadresse:

René Bjørn Christensen, født 31. oktober 1970 i Nykøbing Falster, søn af chauffør Bjørn Christensen og pædagog Anette Christensen. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 9. oktober 2008.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 10. januar 2008 til 8. oktober 2008.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Guldborgsundkredsen fra 2008.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Vordingborgkredsen fra 2005 til 2008.


Parlamentarisk karriere
Finansordfører. Formand for Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 og for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-2015.


Uddannelse og erhverv
Automekaniker, Horbelev Autoservice, fra 1986 til 1989.

Efterskolelærer, fra 2006.
Teknisk værkfører, Nissan/Toyota, Nykøbing Falster, fra 1997 til 2005.
Ansat i autobranchen, fra 1990 til 1996.
Værnepligt, 1989.


Tillidshverv
Medlem af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune fra 2006, medlem af sammenlægningsudvalget 2006, kultur- og fritidsudvalget og udvalget for faste ejendomme m.v. 2007-2009, formand for arbejdsmarkedsudvalget og medlem af økonomiudvalget fra 2010.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Finansudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Finansordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Formand for Guldborgsund Havne.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra jobbet som efterskolelærer, Nysted Efterskole.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]