Alternativet,
Rasmus Nordqvist - Fotograf Steen Brogaard

Rasmus Nordqvist (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

MF

Stevnsgade 1
2200 København N

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4804
Mobil:
+45 6162 4655
E-mailadresse:

Rasmus Nordqvist, født 18. juli 1975 i København, søn af Helle Nordqvist. Gift med Nicolai Østenlund.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Bachelor i design, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Skole for Design, fra 1996 til 1999.

Underviser, Esmod Berlin, fra 2014 til 2015.
Ekstern underviser, Designskolen, Kolding, fra 2011 til 2014.
International brand manager, Bitte Kai Rand, fra 2005 til 2008.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Europaudvalget
Forsvarsudvalget
Kulturudvalget
OSCEs Parlamentariske Forsamling
Europaudvalgets Underudvalg
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsordfører
EU-ordfører
Forbrugerordfører
Forsvarsordfører
Fredsordfører
Idrætsordfører
Iværksætterordfører
Klimaordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Udenrigsordfører
LGBTQI-ordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Fra den 18. juni-30. september 2015 er jeg freelance tilknyttet Esmod Berlin som underviser.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [18.05.2018]