Venstre,
Preben Bang Henriksen - Fotograf Steen Brogaard

Preben Bang Henriksen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Advokat (H)

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4514
Mobil:
+45 6162 5152
E-mailadresse:

Preben Bang Henriksen, født 11. februar 1954, søn af snedkermester Svend Bang Henriksen og hustru Gerda Margrethe Henriksen. Gift med Anna Marie Høstgaard. Parret har børnene Svend, født i 1986, og Margrethe, født i 1987.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Venstre i Aalborg Nordkredsen fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., Aarhus Universitet, 1979.
Student, Nørresundby Gymnasium, 1974.
Garden City High School, New York, 1973.

Advokat (H), advokatfirmaet Børge Nielsen, fra 2011.
Møderet for Højesteret, fra 1986.
Selvstændig advokatvirksomhed, fra 1983.
Møderet for Landsretten, fra 1982.
Advokat, fra 1982.
Advokatfuldmægtig, landsretssagfører Bent Kinnerup, fra 1979 til 1982.


Tillidshverv
Formand for bestyrelsen i Ringvejens Erhvervsinvest A/S, Højslev Teglværk A/S, Kangamiut Seafood A/S, Kangamiut Holding A/S, Tychsen Teglværk A/S, Randers Tegl A/S, Polaris Electronic A/S og Ejendomsselskabet Kærholt I K/S. Medlem af bestyrelsen i Kommanditselskabet Flø, Kodif Putlitz I ApS, K/S Difko Putlitz I, N.S. Holding Nørresundby A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, NTC Ejendom A/S og Aalborg Havn Areal AS. Medlem af lokalrådet for Sydbank i Aalborg.


Publikationer
Har skrevet »Erhvervslejeretten i hovedtræk«, 1990, »Erhvervslejeretten«, 1997, »Skolens lejemål«, 1999, og »Erhvervslejemål - rettigheder og pligter efter den ny erhvervslejelov«, 2008. Har skrevet diverse artikler om ejendomshandel og lejeret i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [21.02.2018]