Dansk Folkeparti,
Peter Kofod Poulsen - Fotograf Steen Brogaard

Peter Kofod Poulsen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Rolighedsvej 30, 2. sal
6100 Haderslev

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5141

Peter Kofod Poulsen, født 27. februar 1990, søn af smed Karsten Poulsen og sygeplejerske Birte Kofod Poulsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Aabenraakredsen fra 2013.


Parlamentarisk karriere
Retsordfører og social dumping-ordfører. Medlem af Beskæftigelsesudvalget, Europaudvalget, Retsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Udenrigsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.


Uddannelse og erhverv
Folkeskolelærer, UC Syddanmark, Haderslev, fra 2011 til 2015.
Hærens basisuddannelse, Telegrafregimentet, Fredericia, 2010.
Studentereksamen, Bornholms Gymnasium, fra 2006 til 2009.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Haderslev Kommune fra 2014, formand for socialudvalget 2014-2015. Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark 2014-2015. Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom 2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Retsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Retsordfører

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Rejse til USA den 8. - 30. juli 2017, givet af den amerikanske ambassade og det amerikanske udenrigsministerium.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]