Venstre,
Peter Juel Jensen - Fotograf Steen Brogaard

Peter Juel Jensen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Viceskoleinspektør

Ellebyvej 11
3700 Rønne

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4501

Peter Juel Jensen, født 18. maj 1966 i Rønne, søn af fhv. forretningsfører Jens Juel Jensen og fhv. borgmester Birthe Juel Jensen. Har børnene Jeppe, født i 2002, Rasmus, født i 2004 og Asta-Maria, født i 2006.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Bornholms Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Rønnekredsen fra 2005.
Kandidat for Venstre i Aakirkebykredsen fra 2005.


Parlamentarisk karriere
Forsvarsordfører. Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer fra 2015 og for Udvalget til Valgs Prøvelse fra 2011, næstformand 2009-2011. Medlem af Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Grønlandsudvalget, Ligestillingsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget. Formand for den danske delegation til OSCE's Parlamentariske Forsamling fra 2008.


Uddannelse og erhverv
Læreruddannet, Hjørring Seminarium, fra 1996 til 2000.
Linjeofficer, Frederiksberg Slot, fra 1991 til 1993.
Efg og hh, Bornholms Erhvervsskole, Rønne, fra 1984 til 1987.

Viceskoleinspektør, Østermarie og Østerlars/Gudhjem Skoler, fra 2006 til 2007.
Lærer ved Rønne Kommunale Skolevæsen, fra 2000 til 2006.
Premierløjtnant ved Gardehusarregimentet, Næstved, fra 1993 til 1996.


Tillidshverv
Formand for Hovedorganisationen af Officerer på Frederiksberg Slot (HOC) 1992-1993. Formand for De Studerendes Råd på Hjørring Seminarium 1996-2000. Medlem af Bornholms Amtsråd 2001-2002. Medlem af kommunalbestyrelsen i Aakirkeby Kommune 2001-2002, medlem af teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget. Formand for Bornholms Akademi 2001-2007. Formand for det pædagogiske råd på Åvangsskolen i Rønne 2002-2004. Medlem af regionsrådet i Bornholms Regionskommune 2002-2007, medlem af sammenlægningsudvalget, teknik- og miljøudvalget, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og beskæftigelsesudvalget. Medlem af bestyrelsen for Rønne Havn 2005-2007. Medlem af bestyrelsen for NaturBornholm 2005-2007. Medlem af bestyrelsen for Folk og Sikkerhed, Bornholm fra 2006.

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Medejer af landbrugsvirksomhed Ndr. Ellebygård.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Bornholms Regionskommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]