Socialdemokratiet,
Peter Hummelgaard Thomsen - Fotograf Steen Brogaard

Peter Hummelgaard Thomsen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Konsulent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4043
Mobil:
+45 6162 4449

Peter Hummelgaard Thomsen, født 17. januar 1983 i Tårnby, søn af ekspeditionsarbejder Jan Thomsen og rengøringsassistent Susanne Pedersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Tårnbykredsen fra 2014.
Kandidat for Socialdemokratiet i Sundbyøsterkredsen fra 2012 til 2014.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., Københavns Universitet, fra 2004 til 2012.
Student, Tårnby Gymnasium, fra 2000 til 2003.
Folkeskole, Skottegårdsskolen, fra 1989 til 1999.

Politisk konsulent, 3F, formandssekretariatet, fra 2014 til 2015.
Konsulent, Advice A/S, fra 2012 til 2014.
Juridisk student, Udenrigsministeriet, fra 2005 til 2008.


Tillidshverv
Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 2008-2012.


Publikationer
Har skrevet »DeltagerDanmark«, 2013.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Skatteudvalget
Europaudvalgets Underudvalg
Udenrigsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

EU-ordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Lejlighedsvise weekendkurser om taleskrivning og velfærdshistorie.
Mindre KODA-penge for artikler om finanskrisen og min bog ”DeltagerDanmark".

Udenlandsrejser

Rejse til Liverpool, England, den 28.-30. november 2015 med Bryggeriforeningen. Rejse og ophold var selvbetalt, fodboldbillet blev betalt af Bryggeriforeningen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]