Enhedslisten,
Pernille Skipper - Fotograf Steen Brogaard

Pernille Skipper (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Cand.jur.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5009
E-mailadresse:

Pernille Skipper, født 10. juli 1984 i Aalborg, datter af fhv. produktionschef Jørnn Skipper og konsulent Henriette von Platen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Odense Østkredsen fra 2009.


Parlamentarisk karriere
Næstformand for Enhedslistens folketingsgruppe fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., Københavns Universitet, fra 2004 til 2011.
Student, Aalborghus Gymnasium, fra 2000 til 2003.
Folkeskolens 10. klasse, Østvendsyssels Ungdomsskole, 2000.

Studentermedhjælper, Retten i Hillerød, fra 2009 til 2011.
Studentermedhjælper, Center for Rets- og Politiforskning, fra 2005 til 2006.


Tillidshverv
Medlem af Enhedslisten fra 2001. Formand for elevrådet på Aalborghus Gymnasium og for DGS-Nordjylland 2001-2003. Medlem af bestyrelsen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2001-2004. Næstformand for Studenterrådet ved Københavns Universitet 2006-2007. Næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd 2006-2008. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 2009.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Ligestillingsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne
Udvalget til Valgs Prøvelse

Aktuelle ordførerskaber

Ligestillingsordfører
Politisk ordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [23.05.2018]