Alternativet,
Pernille Schnoor - Fotograf Steen Brogaard

Pernille Schnoor (ALT)

Medlem af Folketinget, Alternativet

Cand.comm., ph.d.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4812
Mobil:
+45 6162 4455
E-mailadresse:

Pernille Schnoor, født 20. januar 1967 i Århus, datter af Preben Jensen og Else Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Alternativet i Nordsjællands Storkreds fra 24. april 2016.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015 til 23. april 2016.
Kandidat for Socialdemokratiet i Helsingørkredsen fra 2013 til 2016.


Uddannelse og erhverv
Ph.d., Copenhagen Business School, fra 2000 til 2004.
Cand.comm., Roskilde Universitet, fra 1988 til 1994.
Student, Rungsted Gymnasium, 1986.

Gymnasielærer, uddannelseskonsulent, Københavns Tekniske Skole, fra 2013 til 2015.
Adjunkt, ekstern lektor, Copenhagen Business School, fra 2000 til 2013.
Pr-konsulent, Post Danmark, fra 1999 til 2000.
Projektleder, Holm Kommunikation, fra 1998 til 1999.
Projektleder, ARTE, fra 1995 til 1998.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Møllevejens Skole i Nivå 2009-2013. Medlem af bestyrelsen for Farvergården, Kokkedal 2009-2013. Medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune 2010-2015, formand for børne- og skoleudvalget, næstformand i sundhedsudvalget og medlem af økonomiudvalget. Medlem af Hørsholm Kommunes Handicapråd 2010-2014. Medlem af bestyrelsen for Rungsted Gymnasium fra 2013.


Publikationer
Har skrevet »Brand ethos - om troværdige brand- og virksomhedsidentiteter i et retorisk og diskursteoretisk perspektiv« (ph.d.-afhandling), 2004, »Marketing - opsummering af Philip Kotler «, 2009, »Afsætning«, 2009, »Marketing management I - forståelse for marketing«, 2009, »Marketing management II - analyse-, mål- og strategifasen«, 2009, »Marketing management III - planlægningsfasen«, 2009 og »Miss Perfect«, 2010. Medforfatter til »Brand commitment«, 2012.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Kirkeudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Undervisningsudvalget

Stedfortræder i
Nordisk Råd

Aktuelle ordførerskaber

Psykiatriordfører
Sundhedsordfører
Uddannelses- og forskningsordfører
Erhvervsuddannelsesordfører
Ældreordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]