Det Konservative Folkeparti,
Per Stig Møller - Fotograf Steen Brogaard

Per Stig Møller (KF)

Fhv. medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Fhv. minister

Per Stig Møller, født 27. august 1942 på Frederiksberg, søn af fhv. minister Poul Møller og journalist Lis Møller.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Vestre Storkreds fra 10. maj 1988 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 10. januar 1984 til 10. maj 1988.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Slotskredsen fra 1987 til 2015.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Gentoftekredsen fra 1983 til 1987.


Parlamentarisk karriere
Kulturminister og kirkeminister fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011.
Kulturminister fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011.
Udenrigsminister fra 27. november 2001 til 23. februar 2010.
Miljøminister fra 18. december 1990 til 25. januar 1993.
Politisk ordfører 1997-1998. Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling 1987-1990, 1994-1996, 1998-2001 og 2011-2015. Partileder og formand for Det Konservative Folkeparti 1997-1998.


Uddannelse og erhverv
Dr.phil., 1973.
Seniorstipendiat, fra 1971 til 1973.
Kandidatstipendiat, Københavns Universitet, fra 1968 til 1971.
Mag.art., Københavns Universitet, 1967.
Student, Frederiksberg Gymnasium, 1961.
Lindevangskolen, fra 1949 til 1954.

Programchef, Danmarks Radio, fra 1979 til 1984.
Kulturredaktør, Kultur- og samfundsafdelingen, Danmarks Radio, fra 1973 til 1979.
Lektor, Sorbonne, Paris, fra 1974 til 1976.
Medarbejder, Berlingske Aftenavis og Berlingske Tidende, fra 1969 til 1972.
Litteraturredaktør, B.T., fra 1967 til 1969.


Tillidshverv
Formand for FOF 1983-1989. Næstformand for Radiorådet 1985-1986, formand 1986-1987. Formand for Den Konservative Klub 1995-1999.


Publikationer
Har bl.a. skrevet »Malte-Bruns litterære kritik og dens plads i transformationsprocessen mellem klassicisme og romantik i fransk litteraturhistorie 1800-1826«, 1973, »Erotismen«, 1973, »På sporet af det forsvundne menneske«, 1976, »Livet i gøgereden«, 1978, »Orwells håb og frygt«, 1983, »Nat uden daggry«, 1985, »Historien om Estland, Letland og Litauen«, 1990, »Kurs mod katastrofer?«, 1993, »Den naturlige orden«, 1996, »Spor«, 1997, »Magt og afmagt«, 1999, »Munk«, 2001, »Mere Munk«, 2003, »Samtale fremmer forståelsen« med Michael Bremerskov Jensen, 2010, »Kaj Munk, digter, præst og urostifter«, 2014 og »Aldrig skal Danmark dø«, 2015.


Udmærkelser
Har bl.a. modtaget Georg Brandes-prisen, Rosenkjærprisen, Raoul Wallenberg-Medaljen, Robert Schuman-Medaljen, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, Chevalier »des Arts et des Lettres« (F.A.L.3.), Fortjenstmedaljen Nersornaat i guld, Grand Croix de l’Ordre de la Couronne de Chêne (Luxembourg), Storkors af Sydkorsordenen (Brasilien), Storkors i Den litauiske Fortjenst Orden og Den estiske Terra Mariana Orden, 1. kl.


Biografien opdateres ikke længere fra 19. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]