Enhedslisten,
Per Clausen - Fotograf Steen Brogaard

Per Clausen (EL)

Fhv. medlem af Folketinget, Enhedslisten

Per Clausen, født 20. februar 1955 i Kongsvinger, Norge, søn af farver Frede Aage Clausen og vaskeriejer Grethe Clausen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Nordjyllands Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Enhedslisten i Århus Østkredsen fra 2007 til 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Aalborg Østkredsen fra 2002 til 2006.
Kandidat for Enhedslisten i Frederiksborg Amtskreds fra 2000 til 2002.
Kandidat for Enhedslisten i Nordjyllands Amtskreds fra 1989 til 2000.
Kandidat for Venstresocialisterne i Nordjyllands Amtskreds fra 1987 til 1988.
Kandidat for Venstresocialisterne i Ribe Amtskreds fra 1981 til 1987.
Kandidat for Venstresocialisterne i Nordjyllands Amtskreds fra 1977 til 1981.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 7. oktober 2014 til 18. juni 2015.
Formand for Enhedslistens folketingsgruppe 2009-2013.


Uddannelse og erhverv
Cand.phil. i samfundsfag, Aalborg Universitet, fra 1981 til 1988.
HF, VUC Aalborg, fra 1980 til 1981.
Realeksamen, Poul Paghs Gades Skole, 1972.

Sekretær, Enhedslisten, fra 2001 til 2004.
Formand, Dansk Magisterforening, fra 1994 til 2000.
Undervisningsassistent, Aalborg Universitet, fra 1990 til 1994.
VUC-lærer, fra 1990 til 1994.
Bestyrer, Tusindfryd, Aalborg, fra 1988 til 1989.
Fabriksarbejder, Aalborg, fra 1977 til 1981.
Militærnægter, Kompedal, 1976.
Bilarbejder, Göteborg, fra 1974 til 1976.
Vaskeriejer, Aulum, fra 1973 til 1974.
Vaskeriarbejder, Farsø, fra 1972 til 1973.


Tillidshverv
Talsmand i Kompedallejren og medlem af De Civile Værnepligtiges forretningsudvalg 1976. Kasserer i SiD-Fabrik Ungdom, Aalborg 1976-1981. Sekretær i De Arbejdsløses Fællesklub, Aalborg 1977-1981. Medlem af arbejdsudvalget i Venstresocialisterne, Aalborg 1977-1988. Sekretær i Faglig Ungdom, Aalborg 1978-1981. Medlem af hovedbestyrelsen for Venstresocialisterne 1978-1983 og 1988-1990. Medlem af styrelsen for Studenterrådet ved Aalborg Universitet 1982-1987. Medlem af præsidiet i Danske Studerendes Fællesråd 1985-1987. Medlem af Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse 1989-1994 og 2003-2005. Medlem af hovedbestyrelsen for Enhedslisten 1992-1999, 2001-2008 og fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Magistrenes Arbejdsløshedskasse fra 2000.


Biografien opdateres ikke længere fra 19. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]