Socialistisk Folkeparti,
Peder Larsen - Fotograf Steen Brogaard

Peder Larsen (SF)

Statsrevisor, Socialistisk Folkeparti

Formand for Statsrevisorerne, regnskabskonsulent

Sønderdalen 4, 1. th
2870 Dyssegård

Tlf. privat:
+45 3966 9564
E-mailadresse:

Peder Larsen, født 11. marts 1950 i Indslev-Tårup, Fyn, søn af husmand Niels Marius Larsen og hustru Esther Helene Larsen, født Hansen.


Parlamentarisk karriere
Statsrevisor fra 1. oktober 1998 og fra 14. oktober 1987 til 30. september 1994.
Formand for Statsrevisorerne fra 1998.


Uddannelse og erhverv
Regnskab og revision, Århus Købmandsskole, fra 1993 til 1996.
B.A., statskundskab, Århus Universitet, fra 1969 til 1989.
Matematisk-naturfaglig studentereksamen, Fredericia Gymnasium, fra 1966 til 1969.
Ejby Folke- og Realskole, fra 1960 til 1966.
Indslev-Tårup Skole, 1957.

Selvstændig revisionsvirksomhed, fra 2001.
Revisionsfirmaet Jens Thoft, Århus, fra 1991 til 2000.
Konsulent, Århus Amtskommune, fra 1989 til 1990.
Adminstrativ skoleleder, SFOF Livø, fra 1981 til 1983.
Forretningsfører, Århus Folkeblad, fra 1978 til 1980.
Adskillige volontørjobs, bl.a. i Århus Amtskommune og Boligfonden for unge under uddannelse, Århus.


Tillidshverv
Kasserer i SF Århus 1975-1976. Medlem af ligningskommissionen i Århus Kommune 1986-1990. Medlem af bestyrelsen for SFOF 1986-1991. Fælleskasserer i SF Århus 1989-1999. Medlem af skatteankenævnet i Århus Kommune 1990-1993. Formand for SF's økonomiudvalg fra 1991. Formand for SF Århus Amt 1996-99.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [07.03.2018]