Socialdemokratiet,
Orla Hav - Fotograf Steen Brogaard

Orla Hav (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Vangen 71
9400 Nørresundby

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4024
E-mailadresse:

Orla Hav, født 3. april 1952 i Nørresundby, søn af arbejdsmand Kristian Josefsen Hav og dameskrædder og hjemmegående Lilly Hav. Gift med Benthe Hav.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Aalborg Nordkredsen fra 2007.


Uddannelse og erhverv
Uddannet lærer, Aalborg Seminarium, fra 1972 til 1976.

Lærer, Aalborg Tekniske Skole, fra 1980 til 1998.
Lærer i folkeskolen, Dronninglund Kommune og Aalborg Kommune, fra 1976 til 1980.


Tillidshverv
Formand for elevrådet på Nørresundby Gymnasium 1970-1971. Medlem af De Studerendes Råd på Aalborg Seminarium 1973-1975. Medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiet 1973-1986. Kredsformand for Socialdemokratiet 1975-1990. Medlem af Nordjyllands Amtsråd 1983-2006, medlem af socialudvalget 1983-1994, social- og psykiatriudvalget 1990-1994, sundhedsudvalget 1994-1998 og økonomiudvalget 1994-1998 og amtsborgmester 1998-2006. Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen 1998-2006, formand for social- og psykiatriudvalget 2002-2006. Formand for PenSam Liv 1998-2007. Formand for Portørerne 1998-2007. Medlem af regionsrådet i Region Nordjylland 2006-2007, formand for forberedelsesudvalget 2006, regionsrådsformand 2007. Medlem af bestyrelsen for Danske Regioner 2007, formand for sundhedsudvalget. Formand for AOF Nord, Aalborg fra 2009. Medlem af bestyrelsen for Liselund Friplejeboliger, Vodskov fra 2010.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Kontaktrådet for Arbejdernes Landsbank, Aalborg.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]