Det Konservative Folkeparti,
Orla Østerby - Fotograf Folketinget

Orla Østerby (KF)

Stedfortræder, Det Konservative Folkeparti

Centerchef

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4204
E-mailadresse:

Orla Østerby, født 29. februar 1952.


Medlemsperiode
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Vestjyllands Storkreds fra 15. december 2016 (stedfortræder for Søren Pape Poulsen).


Parlamentarisk karriere
Socialordfører, familieordfører, børneordfører, handicapordfører, energiordfører, landbrugsordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører, fiskeriordfører og idrætsordfører.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Børneordfører
Dyrevelfærdsordfører
Energiordfører
Familieordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Handicapordfører
Idrætsordfører
Landbrugsordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Udlejningslejlighed i Århus.
Udlejning af sommerhus.

Selskabsinteresser

Vestas
Vestjyske Bank
Kikkenborg Vindkraft I/S
Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S
Sparinvest
Bankinvest

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]