Liberal Alliance,
Ole Birk Olesen - Fotograf Steen Brogaard

Ole Birk Olesen (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

Transport-, bygnings- og boligminister

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Ministertlf.:
+45 4171 2700
E-mailadresse:

Ole Birk Olesen, født 21. december 1972 i Gram, søn af fhv. gårdejer Nis Olesen og fhv. kontorassistent Margit Olesen. Gift med fotograf Sif Meincke.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Østjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Transport-, bygnings- og boligminister fra 28. november 2016.


Uddannelse og erhverv
Journalistuddannelsen, Danmarks Journalisthøjskole, fra 1995 til 1999.
Matematisk studentereksamen, Aabenraa Statsskole, fra 1989 til 1992.
Efterskole, 9.-10. klasse, Vojens Ungdomsskole, fra 1987 til 1989.
Folkeskole, 0.-8. klasse, Agerskov Skole, fra 1978 til 1987.

Redaktør, Netavisen 180Grader, fra 2007.
Journalist, Berlingske Tidende, Christiansborg, fra 2002 til 2007.
Politisk journalist, Ekstra Bladet, fra 1999 til 2002.
Journalistpraktikant, Ekstra Bladet, fra 1997 til 1998.


Publikationer
Har skrevet »Taberfabrikken«, People’s Press, 2007.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]