Enhedslisten,
Nikolaj Villumsen, Enhedslisten - Fotograf Steen Brogaard

Nikolaj Villumsen (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Ba i historie

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5007
Mobil:
+45 6162 5099

Nikolaj Barslund Villumsen, født 28. februar 1983 i Århus.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Sjællands Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Århus Østkredsen fra 2012.
Kandidat for Enhedslisten i Holbækkredsen 2011.


Parlamentarisk karriere
Politisk ordfører, udenrigsordfører, forsvarsordfører, beredskabsordfører og Europarådsordfører. Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling fra 2011, næstformand i gruppen Unified European Left fra 2013.


Uddannelse og erhverv
Digital design og kommunikation, IT-Universitetet, fra 2009.
BA i historie, Københavns Universitet, fra 2005 til 2009.
Gymnasiet, Risskov Amtsgymnasium, fra 2000 til 2003.
Folkeskole, Sølystskolen, Egå, fra 1989 til 1999.

International medarbejder, Danske Studerendes Fællesråd, fra 2010 til 2011.
Indsamler, Københavns Museum, fra 2009 til 2010.
Praktikant hos MEP Søren Søndergaard, Folkebevægelsen mod EU, Bruxelles, 2008.
Videnskabelig medarbejder, Dansk Folkemindesamling, fra 2007 til 2008.
Ufaglært medhjælper, plejehjemmet Møllehuset, De Gamles By, Nørrebro, fra 2004 til 2009.
Handicaphjælper, fra 2004 til 2008.
Frivillig, Operation Dagsværk, fra 2003 til 2004.


Tillidshverv
Medlem af Genstart Danmarks ledelse 2007. Medlem af bestyrelsen for Udfordring Europa 2007-2008. Medlem af forretningsudvalget for Folkebevægelsen mod EU 2008-2009. Medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Enhedslisten 2008-2011. Medlem af koordinationsgruppen og ansvarlig for mobilisering til COP15-klimademonstration 12. december 2009. Medlem af Enhedslistens valgkampsledelse 2011. Repræsentant for Enhedslisten i Europæisk Venstreparti fra 2012.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europarådet
Europaudvalget
Udenrigsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Europarådsordfører
Integrationsordfører
Politisk ordfører
Udlændingeordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]