Socialdemokratiet,
Nick Haekkerup - Fotograf Steen Brogaard

Nick Hækkerup (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Skrænten 7, Gadevang
3400 Hillerød

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4007
E-mailadresse:

Nick Hækkerup, født 3. april 1968 i Fredensborg, søn af fhv. borgmester og fhv. MF Klaus Hækkerup og fhv. skoleinspektør Irene Hækkerup. Gift med landskabsarkitekt Petra Freisleben Hækkerup. Har børnene Fie, født i 1994, Mille, født i 1998, Emil, født i 2003 og Malthe, født i 2006.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Egedalkredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Minister for sundhed og forebyggelse fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Handels- og europaminister fra 9. august 2013 til 3. februar 2014.
Forsvarsminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Udenrigsordfører fra 2015. Skatteordfører 2007-2011. Næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn fra 2015. Medlem af Udenrigsudvalget fra 2015. Medlem af Finansudvalget og Skatteudvalget 2007-2011. Næstformand for Socialdemokratiet 2005-2012.


Uddannelse og erhverv
Ph.d., Københavns Universitet, fra 1994 til 1998.
Cand.jur., Københavns Universitet, fra 1988 til 1994.

Adjunkt, Københavns Universitet, fra 1998 til 2000.
Fuldmægtig ved Landsskatteretten, 1994.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Hillerød Kommune 1994-2007, borgmester 2000-2007. Formand for Atlantsammenslutningens bestyrelse 2005-2009.


Publikationer
Har skrevet ph.d.-afhandlingen »Kontrol og sanktioner i EF-retten«, 1998. Medforfatter til »Udvikling i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold«, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), 2000, og »Controls and Sanctions in the EU Law«, Djøf Forlag, 2001.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Udenrigsudvalget

Næstformand for
Det Udenrigspolitiske Nævn

Medlem af
Forsvarsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Grundlovsordfører
Udenrigsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af lokalrådet for Arbejdernes Landsbank, Hillerød.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]