Dansk Folkeparti,
Morten Marinus - Fotograf Steen Brogaard

Morten Marinus (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Sygehusportør

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5114
Mobil:
+45 6162 5157
E-mailadresse:

Morten Marinus, født 10. november 1977 i Aalborg, søn af murermester Bent Jørgensen og social- og serviceassistent Inger M. Jørgensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Aalborg Østkredsen fra 2014.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Aalborg Vestkredsen fra 2010 til 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hjørringkredsen fra 2004 til 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Aalborg Vestkredsen fra 2001 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Medieordfører fra 2011. Kommunalordfører og postordfører 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Sygehusportør, Aalborg Sygehus, fra 2005 til 2006.
Ubefaren skibsassistent, Svendborg Søfartsskole, 1996.

Sygehusportør, Aalborg Sygehus, fra 2005 til 2011.


Tillidshverv
Medlem af Saltum-Alstrup Menighedsråd fra 1996. Medlem af byrådet i Pandrup Kommune 2002-2006. Medlem af regionsrådet i Region Nordjylland 2010-2011. Medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune fra 2010, 1. viceborgmester.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem i I/S Reno-Nord.

  Kontakt med organisationer, virksomheder m.v.

  På disse hjemmesider m.m. kan man følge med i, hvilke organisationer, virksomheder m.v. Morten Marinus (DF) har kontakt til:

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]