Socialdemokratiet,
Morten Bødskov, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Morten Bødskov (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4008
E-mailadresse:

Morten Bødskov, født 1. maj 1970 i Karup, søn af lærer Per Bødskov og plejehjemsassistent Hanne Bødskov.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Rødovrekredsen fra 1999.


Parlamentarisk karriere
Justitsminister fra 3. oktober 2011 til 12. december 2013.
Tidligere erhvervsordfører, finansordfører, EU-ordfører og udenrigsordfører. Formand for Erhvervs- Vækst og Eksportudvalget fra 2015, formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne 2007-2011. Medlem af Socialdemokratiets gruppeledelse fra 2015, næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2006-2011.


Uddannelse og erhverv
Ba i samfundsfag, Aalborg Universitet, 1994.
Stud.scient.adm., Aalborg Universitet, fra 1991 til 1994.
Viborg Amtsgymnasium, fra 1987 til 1990.
Karup Skole, fra 1977 til 1987.

Konsulent, TVropa Communication, 2001.
Studentermedhjælp, Socialdemokratiets ledelsessekretariat, fra 2000 til 2001.
Forbundsformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 1996 til 2000.
International sekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fra 1994 til 1996.


Tillidshverv
Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2015. Stedfortrædende medlem af branchenævnet for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) fra 2016.


Publikationer
Medforfatter til »Forsvar for fællesskabet«, Fremad, 2002.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af Danmarks Nationalbanks repræsentantskab.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]