Radikale Venstre,
Morten Ostergaard - Fotograf Steen Brogaard

Morten Østergaard (RV)

Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5500

Morten Østergaard, født 17. juni 1976 i Aarhus, søn af overlæge i kardiologi, dr.med. Bent Østergaard Kristensen og lektor Ingrid Bayer Kristensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds fra 26. januar 2004 til 1. februar 2004.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds fra 25. januar 2003 til 31. januar 2003.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds fra 20. april 2002 til 26. april 2002.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds fra 21. januar 2002 til 27. januar 2002.
Kandidat for Radikale Venstre i Århus Østkredsen fra 2007.
Kandidat for Radikale Venstre i Århus Vestkredsen fra 1999 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Økonomi- og indenrigsminister fra 2. september 2014 til 28. juni 2015.
Skatteminister fra 3. februar 2014 til 2. september 2014.
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser fra 3. oktober 2011 til 3. februar 2014.
Gruppeformand for Radikale Venstres folketingsgruppe fra 2015, næstformand 2007-2011, medlem af gruppeledelsen fra 2006. Politisk leder for Radikale Venstre fra 2014, næstformand 2002-2005.


Uddannelse og erhverv
Statskundskab, Aarhus Universitet, fra 1997 til 2006.
Risskov Amtsgymnasium, fra 1993 til 1996.
Conval High School, USA, fra 1992 til 1993.
Jellebakkeskolen, Risskov, fra 1981 til 1992.

Markedschef, Dafolo A/S, Aarhus, fra 2001 til 2005.


Tillidshverv
Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2015.


Publikationer
Har skrevet »Digital forkalkning«, Dafolo, 2004.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Udvalget for Forretningsordenen
Det Udenrigspolitiske Nævn
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen

Aktuelle ordførerskaber

Udenrigspolitisk Nævn-ordfører
Verdensmålsordfører

Hvervregisteret

Gaver fra indenlandske givere

Den 1. august 2016, sponsorat af øl og vand fra Bryggeriforeningen.

Udenlandsrejser

Besøg ved De Olympiske Lege i Rio De Janeiro, Brasilien, den 4.-11. august 2016. Giver: Danmarks Idrætsforeninger (DIF).

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]