Socialdemokratiet,
Mogens Lykketoft - Fotograf Steen Brogaard

Mogens Lykketoft (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. formand for Folketinget, fhv. minister

Trepilevej 1 B
2930 Klampenborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4034
E-mailadresse:

Mogens Lykketoft, født 9. januar 1946 i København, søn af farvehandler Axel Lykketoft og Martha Lykketoft. Gift med journalist Mette Holm. Har to døtre og fem børnebørn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds fra 8. december 1981 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Taastrupkredsen fra 2007 til 2017.
Kandidat for Socialdemokratiet i Glostrupkredsen fra 1989 til 2006.
Kandidat for Socialdemokratiet i Amagerkredsen fra 1980 til 1989.


Parlamentarisk karriere
Udenrigsminister fra 21. december 2000 til 27. november 2001.
Finansminister fra 25. januar 1993 til 21. december 2000.
Minister for skatter og afgifter fra 20. januar 1981 til 10. september 1982.
Folketingets formand fra 30. september 2011 til 18. juni 2015.
Medlem af Folketingets Præsidium fra 8. september 2009 til 18. juni 2015.
Orlov fra Folketinget pga. hvervet som formand for FN's Generalforsamling i New York 4. jul. 2015 - 30. sep. 2016. Statsrevisor okt. 2006 - okt. 2011. Udenrigspolitisk ordfører 2005-2009, politisk ordfører 1991-1993 og 2001-2002 og politisk-økonomisk og finanspolitisk ordfører 1988-1991. Næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-2011. Formand for Det Politisk-Økonomiske Udvalg 1988-1990, Erhvervsudvalget 1987-1988 og Skatte- og Afgiftsudvalget 1984-1986. Formand for Socialdemokratiet 2002-2005.


Uddannelse og erhverv
Cand.polit., Københavns Universitet, 1971.
Matematisk student, Frederiksberg Gymnasium, 1964.

Afdelingsleder, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fra 1975 til 1981.
Medarbejder, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fra 1966 til 1981.
Gennem årene sekretær for LO's ØD- og skatteudvalg og hvidbogsudvalget om boligpolitik.


Tillidshverv
Medlem af ledelsen for det socialdemokratiske studenterforbund Frit Forum 1965-1970, landsformand 1968-1969. Adskillige partihverv fra 1965. Medlem af bl.a. Indkomstskatteudvalget 1975-1977 og Ligningsrådet 1976-1981 og 1984-1993. Formand for FN's Generalforsamling 2015-2016.


Publikationer
Medredaktør af arbejds- og principprogrammer. Har redigeret »Magtspil og Sikkerhed«, 1968, og »Kravet om lighed«, 1973. Medforfatter til bl.a. »Anno 2001 – en socialdemokratisk science fiction«, 1986. Har skrevet »Skattereform 78?«, 1978, »Sans og samling – en socialdemokratisk krønike«, 1994, »Kina drager« sammen med Mette Holm, 2006, »Burma - Myanmar - fortællinger fra et land i forandring« sammen med Mette Holm, 2012 og »I verdens tjeneste – 15 måneder for FN« sammen med Mette Holm, 2016.

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Udlejning af lejlighed.

Udgivelse af en bog.

Enkeltstående foredrag og artikler.

Udenlandsrejser

Rejse som foredragsholder ved World Government Summit, Dubai, den 11.-15. februar 2016.

Rejse til Kina, deltagelse som medlem af Advisory Board på Shanghai Institute, den 2.-3. december 2017. Givet af Shanghai Institute for International Studies.

Rejse til Iran, oplægsholder i Teheran Security Conference, den 7.-8. januar 2018. Givet af arrangørerne Teheran Security Conference.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [23.05.2018]