Dansk Folkeparti,
Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard

Mikkel Dencker (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Serviceassistent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5106
E-mailadresse:

Mikkel Sjøberg Dencker, født 20. november 1975 på Frederiksberg, søn af speditør Peter Dencker og pædagog Ilse Sjøberg Dencker. Gift med MF Mette Hjermind Dencker.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hvidovrekredsen fra 2014.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Rødovrekredsen fra 2007 til 2014.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Amagerkredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Gladsaxekredsen fra 2000 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Klimaordfører og energiordfører. Medlem af Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Nordisk Råd. Medlem af OSCE's Parlamentariske Forsamling.


Uddannelse og erhverv
Ha-studier, Vestsjællands Handelshøjskolecenter, fra 2000 til 2001.
Økonomistudier, Københavns Universitet, fra 1996 til 2000.
1-årig hh, Vestegnens Handelsskole, fra 1995 til 1996.
Matematisk studentereksamen, Rødovre Gymnasium, fra 1992 til 1995.
Folkeskole, Præstemoseskolen, fra 1982 til 1992.

Serviceassistent på Q8-servicestation, fra 2000 til 2001.
Studentermedhjælp, Dansk Folkepartis sekretariat, fra 2000 til 2001.


Tillidshverv
Medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune fra 1998, viceborgmester fra 2014, formand for teknik- og miljøudvalget fra 2014, næstformand for økonomiudvalget fra 2014. Medlem af bestyrelsen for VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S).


Udmærkelser
Ridder af Dannebrogordenen 2012.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem i VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.
Bestyrelsesmedlem i Hovedstadens Beredskab.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]