Socialdemokratiet,
Mette Reissmann - Fotograf Steen Brogaard

Mette Reissmann (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Østerled 3, 1. th.
2100 København Ø

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4073
Mobil:
+45 6162 5185
E-mailadresse:

Mette Reissmann, født 4. oktober 1963 i Esbjerg, datter af pensioneret skibsfører og overlærer Gøsta Reissmann og afdøde LO-skole forstander Eva Reissmann Bay-Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Valbykredsen fra 2003.


Parlamentarisk karriere
Uddannelses- og forskningsordfører fra 2015. Tidligere EU-ordfører, forbrugerordfører, miljøordfører, integrationsordfører, udlændingeordfører og videregående uddannelse-ordfører. Formand for By- og Boligudvalget 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Cand.merc.jur., Copenhagen Business School, fra 1987 til 1989.
Ha (jur.), Copenhagen Business School, fra 1984 til 1987.
Samfundssproglig student, Esbjerg Statsskole, fra 1979 til 1982.

Ekstern lektor i jura, CBS - Copenhagen Business School, fra 1992 til 2011.
Tv-vært, Luksusfælden, TV 3, fra 2007 til 2011 og 2015.
Juridisk direktør, GE Money Bank, fra 2005 til 2007.
Direktør, Forbruger Europa, fra 2003 til 2005.
Salgschef, Forbrugerinformation, fra 2000 til 2003.
Selvstændig, Forbrugerconsult aps, fra 2000.
Jurist, Forbrugerrådet, fra 1995 til 2000.
Jurist, lokale pengeinstitutter, fra 1992 til 1995.
Økonomisk konsulent, Hafnia Forsikring, fra 1989 til 1992.


Tillidshverv
Medlem af Socialdemokratiet fra 1996. Medlem af VL-gruppe 5 fra 2005. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet 2010-2011, politisk ordfører for byrådsgruppen. Medlem af Trygfondens repræsentantskab fra 2010. Medlem af Kultur Valby fra 2011. Medlem af bestyrelsen for Domea 2012-2014. Medlem af Folketingets Erhvervsklub fra 2012.


Publikationer
Har skrevet »Beskyttelse af forbrugernes personoplysninger«, Nyt Juridisk Forlag, 2001, »Styr din økonomi«, Nyt Juridisk Forlag, 2010, og »Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR, lovgivning, forbrugere og medier«, Lindhardt og Ringhof, 2011. Redaktør af håndbogen »Social Ansvarlighed«, Forlaget Andersen, 2005. Klummeskribent på Penge og Privatøkonomi. Har skrevet flere artikler om enmerne CSR, etik, forbrugerpolitik og privatøkonomi.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Retsudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Christianiaordfører
Uddannelses- og forskningsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af Trygfondens Repræsentantskab.

Selvstændig virksomhed

ForbrugerConsult ApS - konsulentvirksomhed.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]