Det Konservative Folkeparti,
Mette Abildgaard - Fotograf Steen Brogaard

Mette Abildgaard (KF)

Medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4209
Mobil:
+45 6162 4642
E-mailadresse:

Mette Abildgaard Juulsager, født 12. oktober 1988 i Horsens, datter af Bjarne Abildgaard Jakobsen og Lene Marie Abildgaard. Gift med Jens Jacob Juulsager.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Egedalkredsen fra 2015.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Frederikssundkredsen fra 2015.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Rudersdalkredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Politisk ordfører, energiordfører, klimaordfører, miljøordfører, sundhedsordfører, ældreordfører, psykiatriordfører, uddannelses- og forskningsordfører, undervisningsordfører, socialordfører, familieordfører, handicapordfører, ligestillingsordfører, landdistrikts- og øordfører, forbrugerordfører og telekommunikationsordfører  


Uddannelse og erhverv
Cand.soc., Roskilde Universitet, fra 2007 til 2013.
Samfundsfaglig student, Tørring Gymnasium, fra 2004 til 2007.

PR- og kommunikationsmedarbejder, Betty Nansen Teatret, fra 2013 til 2015.
Kommunikationsmedarbejder, Solution Team, fra 2012 til 2013.
Hjemmehjælper, Klovenhøj Centeret, fra 2006 til 2007.
Tjener, Hotel Pejsegården, fra 2004 til 2007.


Tillidshverv
Frivillig kampagneleder i Kræftens Bekæmpelse fra 2004. Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden 2014-2015, formand for kræftudvalget, medlem af forretningsudvalget, sundhedsudvalget og psykiatriudvalget. Medlem af sundhedsudvalget i Danske Regioner 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 2014-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Miljø- og Fødevareudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget til Valgs Prøvelse

Stedfortræder i
Nordisk Råd

Aktuelle ordførerskaber

Grundlovsordfører
Klimaordfører
Miljøordfører
Politisk ordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Udlejning af sommerhus og lejlighed via tjenesten Air Bnb.

Udenlandsrejser

Rejse til Kakuma Flygtningelejr i Kenya den 5.-9. marts 2017. Givet af Folkekirkens Nødhjælp.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [07.05.2018]