Liberal Alliance,
May-Britt Kattrup - Fotograf Steen Brogaard

May-Britt Kattrup (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

MF

Donse Hovedgård, Donsevej 16
2970 Hørsholm

Mobil:
+45 6162 4574

May-Britt Frisenberg Buch-Kattrup, født 30. november 1962 i Søborggaard Sogn, København, datter af brolægger Gert Frisenberg Hansen og pensionist Birthe Buch Hansen. Gift med Niels Kattrup.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Civiløkonom, Hd (A), Copenhagen Business School.
Student, Stenhus Gymnasium, Holbæk.

Selvstændig inden for landbrug, heste og investering.
International eliterytter i military.
Produktchef, brandmanager, Dadeko/Coca-Cola.
Produktchef, Vingros, Helsingør.
Salgs- og marketingchef, produktchef, Better Brands, Slangerup.
Assistent, Kiss Photo Denmark, Hørsholm.
Kontorelev, Tæppeland/Jensen Tæpper, Glostrup.


Tillidshverv
Suppleant i regionsrådet for Region Hovedstaden fra 2013, medlem af samarbejdsudvalget for almen praksis.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Ligestillingsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Skatteudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Aktuelle ordførerskaber

Ordfører vedr. § 71-tilsynet
Ældreordfører
Erhvervsordfører
Etisk Råd-ordfører
Psykiatriordfører
Sundhedsordfører

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [08.06.2018]