Socialdemokratiet,
Mattias Tesfaye - Fotograf Steen Brogaard

Mattias Tesfaye (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Murer

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4031
E-mailadresse:

Mattias Tesfaye, født 31. marts 1981 i Århus, søn af Tesfaye Mamo og social- og sundhedsassistent Jytte Svensson. Gift og har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen fra 2014.


Uddannelse og erhverv
Uddannet murersvend, Skanska og Århus Tekniske Skole, 2001.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Produktionsskolen Møllen i Ishøj fra 2014.


Publikationer
Har skrevet »Livremmen«, 2004, »Vi er ikke dyr, men vi er tyskere«, 2010, og »Kloge hænder - et forsvar for håndværk«, 2013. »Velkommen Mustafa – 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik«, 2017.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Skatteudvalget
Undervisningsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsuddannelsesordfører
Integrationsordfører
Social dumping-ordfører
Udlændingeordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Indtægter som forfatter, salg af bøger m.v.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [25.05.2018]