Radikale Venstre,
Martin Lidegaard - Fotograf Steen Brogaard

Martin Lidegaard (RV)

Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4716
E-mailadresse:

Martin Lidegaard, født 12. december 1966 i København, søn af højskolelærer og forfatter Mads Lidegaard og journalist og forfatter Else Lidegaard.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Roskilde Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Vestre Storkreds fra 20. november 2001 til 8. februar 2005.
Kandidat for Radikale Venstre i Rudersdalkredsen fra 2014.
Kandidat for Radikale Venstre i Roskildekredsen fra 2003 til 2007.
Kandidat for Radikale Venstre i Vesterbrokredsen fra 2000 til 2002.


Parlamentarisk karriere
Udenrigsminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Klima-, energi- og bygningsminister fra 3. oktober 2011 til 3. februar 2014.


Uddannelse og erhverv
Cand.comm., Roskilde Universitetscenter, fra 1987 til 1993.
Student, Helsingør Amtsgymnasium, fra 1982 til 1985.
Humlebæk Kommuneskole, fra 1973 til 1982.

Kommunikationsrådgiver, RelationPeople, 2008.
Medstifter af og arbejdende formand for CONCITO, fra 2008 til 2011.
Informationschef og vicegeneralsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke, fra 1996 til 2001.
Informationsmedarbejder/chef, Kommunernes gensidige Forsikringsselskab, fra 1993 til 1996.
Freelancekonsulent, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, fra 1992 til 1993.
Redaktør, RUC-nyt, fra 1988 til 1992.
Medarbejder, Dansk Røde Kors asylcenter, fra 1986 til 1987.
Assistent, Bikuben, 1985.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Finansudvalget
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Udenrigsudvalget
Udvalget til Valgs Prøvelse

Stedfortræder i
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Nordisk Råd
OSCEs Parlamentariske Forsamling
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Færøerneordfører
Finansordfører
Forsvarsordfører
Grønlandsordfører
Ordfører vedr. nordisk samarbejde
Udenrigsordfører
Udviklingsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]