Dansk Folkeparti,
Martin Henriksen, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard

Martin Henriksen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5129
E-mailadresse:

Martin Henriksen, født 25. januar 1980 i Tårnby, søn af Michael Henriksen og Majken Rugaard Henriksen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestre Storkreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Tårnbykredsen fra 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Nørrebrokredsen fra 2007 til 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Valbykredsen fra 2005 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Europarådsordfører, udlændingeordfører og integrationsordfører. Tidligere socialordfører, uddannelsesordfører, familie- og forbrugerordfører, fødevareordfører og EU-ordfører. Formand for Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Næstformand for Færøudvalget. Medlem af Indfødsretsudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Kirkeudvalget og Grønlandsudvalget. Medlem af Sydslesvigudvalget fra 2013. Tidligere formand for Socialudvalget og formand og næstformand for Uddannelsesudvalget.


Uddannelse og erhverv
Hf-eksamen, Frederiksberg HF-kursus, fra 2002 til 2004.

Chauffør, Kødbyen, fra 2004 til 2005.
Værnepligt, kamptropperne/GHR, Slagelse, 2001.
Postbud. Pædagogmedhjælper.


Udmærkelser
Ridder af Dannebrogordenen.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Medlem af
Europarådet
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Indfødsretsudvalget
Udvalget for Forretningsordenen

Stedfortræder i
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Europarådsordfører
Integrationsordfører
Sydslesvigordfører
Udlændingeordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]