Dansk Folkeparti,
MF Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti, Folketinget. Marlene.harpsoe@ft.dk - Fotograf Steen Brogaard

Marlene Harpsøe (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Kontorassistent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5115
E-mailadresse:

Marlene Birkehøj Harpsøe, født 3. august 1983 i Humlebæk. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hillerødkredsen fra 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingørkredsen fra 2007 til 2010.


Parlamentarisk karriere
Erhvervsuddannelsesordfører. Medlem af Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget.


Uddannelse og erhverv
Kontorelev, Accoat A/S, fra 2004 til 2006.
Hg studenterforløb, Hillerød Handelsskole, 2004.
Sproglig student, Espergærde Gymnasium, 2002.

Kontorassistent, Dansk Folkeparti, fra 2006 til 2007.
Ufaglært social- og sundhedshjælper, Odense og Fredensborg-Humlebæk Kommuner, fra 2003 til 2004.


Tillidshverv
Landspolitisk næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom 2005-2007. Formand for Dansk Folkepartis Ungdom i Nordsjælland 2006-2008. Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden 2014-2015. Medlem af byrådet i Helsingør Kommune fra 2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Ligestillingsudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Undervisningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsuddannelsesordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]