Dansk Folkeparti,
Marie_Krarup - Fotograf Steen Brogaard

Marie Krarup (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5134
E-mailadresse:

Marie Krarup Soelberg, født 6. december 1965 i Seem ved Ribe, datter af sognepræst Søren Krarup og husmoder Elisabeth Krarup. Har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Vardekredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Esbjerg Omegnskredsen fra 2010 til 2013.


Parlamentarisk karriere
Forsvarsordfører og beredskabsordfører fra 2011, gymnasieordfører fra 2012.


Uddannelse og erhverv
Pædagogikum, Odsherred Gymnasium, fra 2006 til 2007.
Sidefag i religion, Åbent Universitet, Københavns Universitet, 2006.
HD 1 og fag på HD 2, Copenhagen Business School, 2003.
Cand.mag. i øststatskundskab og samfundsfag, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, 1996.
Reserveofficer, grunduddannelse (russisk), Svanemøllens Kaserne, fra 1985 til 1987.
Første år på teologistudiet, Aarhus Universitet, fra 1984 til 1985.
Klassisksproglig student, Ribe Katedralskole, 1984.

Lektor, Frederiksborg Gymnasium, fra 2007 til 2011.
Analytiker, ekspert i Østeuropa og SNG, Eksportkreditfonden, fra 2003 til 2005.
Markedsanalytiker, House of Prince, fra 2001 til 2002.
Assisterende forsvarsattache, major, den danske ambassade i Moskva, fra 1998 til 2001.
Fuldmægtig, Forsvarets Internationale Afdeling, fra 1997 til 1998.
Underviser, VUC Falster, Greve Gymnasium og Hærens Specialskole, fra 1996 til 1997.
Reserveofficer, fra 1987 til 1997.


Publikationer
Har skrevet »Ny kold krig - Marie Krarup taler med 17 eksperter fra øst til vest«, 2018.

Hvervregisteret

Selskabsinteresser

Medejer af Nordic Artists Management med 15,5 pct.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov som gymnasielærer fra Frederiksborg Gymnasium, Hillerød.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [18.06.2018]