Radikale Venstre,
Marianne Jelved - Fotograf Steen Brogaard

Marianne Jelved (RV)

Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Fhv. minister

Buddingevej 44 B
2800 Lyngby

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4703
E-mailadresse:

Marianne Bruus Jelved, født 5. september 1943 i Charlottenlund, datter af arkitekt Sigurd Hirsbro og Else Hirsbro. Gift med Jan Jelved.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordjyllands Amtskreds fra 21. september 1994 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordjyllands Amtskreds fra 12. december 1990 til 1. december 1993.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Roskilde Amtskreds fra 8. september 1987 til 12. december 1990.
Kandidat for Radikale Venstre i Hjørringkredsen fra 1990.
Kandidat for Radikale Venstre i Roskildekredsen fra 1982 til 1990.


Parlamentarisk karriere
Kulturminister og kirkeminister fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Kulturminister fra 6. december 2012 til 28. juni 2015.
Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde fra 27. september 1994 til 27. november 2001.
Økonomiminister fra 25. januar 1993 til 27. september 1994.
Medlem af Folketingets Præsidium fra 30. september 2011 til 5. december 2012.
Medlem af Nordisk Råd 2001-2003 og 1988-1993. Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe 2011-2012, 2001-2007 og 1988-1993.


Uddannelse og erhverv
Cand.pæd. i dansk, Danmarks Lærerhøjskole, 1979.
Lærereksamen, Hellerup Seminarium, 1967.
Student, Statens Studenterkursus, Frederiksberg, 1964.
Maglegårdsskolen, Charlottenlund, fra 1950 til 1960.

Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole, fra 1979 til 1987.
Lærer ved Jyllinge Skole, Gundsø, fra 1975 til 1989.
Lærer ved Ny Østensgård Skole, Valby, fra 1967 til 1975.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Dansklærerforeningens folkeskolefraktion 1975-1987, formand 1981-1987. Lærerrådsformand, Jyllinge Skole 1976-1979. Fælleslærerrådsformand, Gundsø Kommune 1978-1980. Medlem af byrådet i Gundsø Kommune 1982-1989, viceborgmester 1982-1985. Medlem af bestyrelsen for Radikale Venstre i Roskildekredsen 1982-1990. Medlem af hovedbestyrelsen for Radikale Venstre fra 1982, medlem af det kommunalpolitiske udvalg 1982-1991 og udvalgets formand 1986-1987, medlem af forretningsudvalget fra 1985. Medlem af Kommunernes Landsforenings kontaktråd 1984-1989.


Publikationer
Har skrevet »Alt har sin pris«, 1999, og undervisningsmateriale, bl.a. »Danskbogen 3«, 1988, og »Hvad er meningen? – Folketinget i arbejde i verden«, 2005. Redaktør af »Meddelelser fra Dansklærerforeningen«, 1975-1982, og af »Det er dansk - læseplan og hverdag«, 1984.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
Ligestillingsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Undervisningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Familieordfører
Folkeoplysningsordfører
Friskole- og efterskoleordfører
Kirkeordfører
Ligestillingsordfører
Socialordfører
Undervisningsordfører
Ordfører vedr. § 71-tilsynet

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [29.05.2018]